فوگی برای اروپا یادداشتی برای فیلم اروپا اثر لارنس فن تریه شروین طاهری شیر سیاه صبح می نوشیمت به شام می نوشیمت به ظهر و سحر می نوشیمت به شب می نوشیم و...

فریدریش نیچه نویسنده : رابرت ویکس ترجمه : بهزاد کورشیان فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی اواخر قرن نوزدهم میلادی، کسی که ساختار های مسیحیت و اخلاق سنتی را ب...

ماکس اشتیرنر نویسنده : دیوید لئوپلد مترجم : شروین طاهری ماکس اشتیرنر ( 1806-56 ) به عنوان مولف کتاب غیر متعارف و تحریک آمیز " خود و هرآنچه از اوست "[1...

طبیعت نیمه جان نویسنده: سهراب نبی پور      پرسشی در ذهن نگارنده ی اثر پیش رو خود را به ضرورتی برای اثبات بدل می کرد. "رویکرد ها و تفاسیر نقاشانه از اش...

فلسفه

فریدریش نیچه

فریدریش نیچه نویسنده : رابرت ویکس ترجمه : بهزاد کورشیان فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی اواخر قرن نوزدهم میلادی، کس...

تجسمی

طبیعت نیمه جان

طبیعت نیمه جان نویسنده: سهراب نبی پور      پرسشی در ذهن نگارنده ی اثر پیش رو خود را به ضرورتی برای اثبات بدل م...

ادبیات

جادوی منطقی

جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل می زد. غل غل می کرد و حباب می زد , و هر ا...

سینما

فوگی برای اروپا

فوگی برای اروپا یادداشتی برای فیلم اروپا اثر لارنس فن تریه شروین طاهری شیر سیاه صبح می نوشیمت به شام می نوشیمت...

علوم اجتماعی

سوسیالیسم و فرهنگ

سوسیالیسم و فرهنگ آنتونیو گرامشی ترجمه ی رضا اسکندری به تازگی مقاله‌ای از انریکو لئونه توجه ما را به خود معطوف...

اقتصاد سیاسی

  1. همه