مدخلی مختصر و مفید به شتاب‌گرایی
1400-11-09
مدخلی مختصر و مفید به شتاب‌گرایی[1] نیک لند سامی آل مهدی فایل پی دی اف:مدخلی مختصر…
رعشۀ کاتارسیس در اجرای قرن بیستمی
1400-08-12
رعشۀ کاتارسیس در اجرای قرن بیستمی  اِلین دایمِند  ترجمۀ علی مهرانی و سامی آل­ مهدی فایل…