هيروشيما
1396-04-24
هيروشيما   ماری لوئیز کاشنیتس برگردان از آلمانی فرشاد نوروزی   کسی که روی هیروشیما مرگ…
مسئله ایبسن با نورا
1396-03-03
مسئله ایبسن با نورا نویسنده: مایکل .سی.وایزمن مترجم: محمد زرینه تلخیص و ترجمه از مقاله: نورا…
دو شعر از هاینه
1395-06-25
من به بهشت باور ندارم Ich glaub nicht an den Himmel هاینریش هاینه برگردان : فرشاد…
نوشتن نتیجه‌ی چیزی ژرف‌تر است
1395-02-03
نوشتن نتیجه‌ی چیزی ژرف‌تر است جان برجر ترجمه‌ی علی گلستانه حدود هشتاد سال است که می‌نویسم.…
آفتاب گردان
1395-01-07
آفتاب گردان سهراب نبی پور امروز تن بی رنگ خورشید به سفیدی می زد. و جهان…
جادوی منطقی
1394-10-25
جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل…
1 2