امانوئل له‌روی لادوری و انسانیتِ تاریخ
1402-11-21
امانوئل له‌روی لادوری و انسانیتِ تاریخ[1] نوشته الکساندر لی ترجمه مهرناز رزاقی فایل پی دی اف:امانوئل…
اینترنت چونان رمان
1402-11-20
اینترنت چونان رمان بوریس گرویس ترجمه‌ی سامی آل‌مهدی فایل پی دی اف:اینترنت چونان رمان   ادبیات…
ژرژ سورل و برآمدن اسطورۀ سیاسی
1402-11-20
ژرژ سورل و برآمدن اسطورۀ سیاسی نویسنده: دیوید اوهانا مترجم: بهزاد کورشیان فایل پی دی اف:ژرژ…
کلاوزویتس، اشمیت و رابطه‌ی میان جنگ و سیاست در دوران بین جنگ‌های جهانی و امروز
1402-11-19
 کلاوزویتس، اشمیت و رابطه‌ی میان جنگ و سیاست در دوران بین جنگ‌های جهانی و امروز ماسیِی…
فمینیسم انسان‌گرایی نیست
1402-11-19
فمینیسم انسان‌گرایی نیست پُل پرسیادو ترجمه‌ی ژونا کامران فایل پی دی اف:فمینیسم انسان گرایی نیست  …
نئولیبرالیسم چگونه فمینیسم را ملک طلق خود کرد و چه کاری از دست ما برمی‌آید؟
1402-10-29
نئولیبرالیسم چگونه فمینیسم را ملک طلق خود کرد و چه کاری از دست ما برمی‌آید؟[1] نویسنده:…
تراپی‌ستیزی: علیه تراپی فردگرایانه
1402-10-09
تراپی‌ستیزی: علیه تراپی فردگرایانه مارک فیشر ترجمه‌ی کسری بردبار مقدم فایل پی دی اف:تراپی ستیزی مقدمه‌ی…
فانتزی رادیکال
1402-10-09
فانتزی رادیکال فردریک جیمسون ترجمه: م. رضا ملکشا فایل پی دی اف:فانتزی رادیکال  پیش‌نیاز سؤال در…
شوک اقتصادی و اولین سخنرانی رسمی خاویر میلِی
1402-09-14
شوک اقتصادی و اولین سخنرانی رسمی خاویر میلِی[1] نویسنده: رنسو فِب(۱) مترجم: زهرا نعیمی فایل پی…
تصویر ترامپ چیست؟
1402-09-14
تصویر ترامپ چیست؟ نویسنده : دورک زبونیان  مترجم: بریر بوجار  فایل پی دی اف:تصویر ترامپ چیست؟…
1 2 3 26