بودن حتا اگر بد بودن
1403-03-15
بودن حتا اگر بد بودن دوستی زنانه به مثابه ملجأ در زمانه‌ی نئولیبرال[1]   نویسندگان: ماری…
کوئنتین اسکینر درباب هابز
1403-03-14
کوئنتین اسکینر درباب هابز[1] نویسنده: ای. پی. مارتینک مترجم: شیرزاد احمدی وند فایل پی دی اف:کوئنتین…
ایده ها در زمینه: گفتگو با کوئنتین اسکینر
1402-07-15
ایده ها در زمینه: گفتگو با کوئنتین اسکینر هانسون لی ترجمه: شیرزاد احمدی وند فایل پی…
فصلنامه مطالعات زنان حلقه تجریش، شماره 03: نان و گل های سرخ 1
1402-05-21
فصلنامه مطالعات زنان حلقه تجریش شماره 03: نان و گل های سرخ 1 تابستان 1402 تقدیم…
تاریخ و آزادی در زمانه حاضر :فوکو و اسکینر
1402-04-01
تاریخ و آزادی در زمانه حاضر :فوکو و اسکینر[1] نویسندگان: ناجا ووچینا، کلاوس درژر، پیتر تریانتافیلو…