شبحستی‌شناسی، نوستالژی و آینده‌های مفقود شد
1401-03-07
شبحستی‌شناسی، نوستالژی و آینده‌های مفقود شد مارک فیشر (کی‌پانک)  ترجمه‌ی کسری بردبار مقدم فایل پی دی…
به کسی که هدیه می دهیم
1400-07-30
به کسی که هدیه می دهیم (دانستنِ آن چه ندانستنی است)[1] ژاک دریدا برگردان از هلینا…