هگل در فرانسه
1395-10-14
هگل در فرانسه (1) آلن بدیو شروین طاهری سرزندگی و حیات اندیشه هگل در فرانسه ،…
ایدئالیسم در انگلستان: ادوارد کایرد
1395-10-13
ایدئالیسم در انگلستان: ادوارد کایرد  نویسنده: ویلیام سوئیت      ترجمه: بهزاد کورشیان     ادوارد کایرد فیلسوف اسکاتلندی…
مقدمه ای بر نظریه تراژدی هگل
1395-08-07
مقدمه ای بر نظریه تراژدی هگل نویسنده : مارک دبلیو.روچه مترجم : بهزاد کورشیان در کنار…
دیالکتیک نو
1395-03-03
دیالکتیک نو[i] جیم کین‌کید شروین طاهری در سال‌های اخیر، ساختار منطقی کاپیتال (سرمایه) مارکس مورد تمرکز…
1 2