فیلم نوآر و مکتب فرانکفورت
1401-01-29
فیلم نوآر و مکتب فرانکفورت[1] آمریکا چون سرزمین هرز در فیلم انحراف از ادگار اولمر پل.ا.…
وصلت مارکس و فروید: نظریه انتقادی و روانکاوی
1399-04-08
وصلت  مارکس و فروید: نظریه انتقادی و روانکاوی جول وایت­بوک رضا احمدی وند-زهرا نعیمی فایل پی…
والتر بنیامین
1398-03-20
والتر بنیامین[1] جان برجر شروین طاهری فایل پی دی اف:والتر بنیامین والتر بنیامین در خانواده ی…
مارکسیسم والتر بنیامین
1396-07-16
مارکسیسم والتر بنیامین میشل لووی مبین رحیمی فایل پی دی اف :والتربنیامین والتر بنیامین در تاریخ…
نقش انتقادی هنر: آدورنو بین آرمان­شهر و ویران­شهر
1396-05-02
نقش انتقادی هنر: آدورنو بین آرمان­شهر و ویران­شهر* پائولو. ا. بولانوس ترجمه: مهدی قادرنژاد فایل پی…
باز اندیشی در نظریه انتقادی مارکس
1395-12-04
باز اندیشی در نظریه انتقادی مارکس[i] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف : باز…
آدورنو و مارکس
1395-12-03
آدورنو و مارکس ژان-ماری ونسان قاسم مومنی فایل پی دی اف : آدورنو و مارکس تئودور…
زمان تاریخی و شکافت اقتصادی مفهوم زمان
1395-04-29
زمان تاریخی و شکافت اقتصادی مفهوم زمان بررسی آراء موشه پوستون  رضا اسکندری مقدمه موشه پوستون،…
مدرنیته در برابر پسامدرنیته
1394-11-25
مدرنیته در برابر پسامدرنیته[1] یورگن هابرماس[2] از کتاب «خوانش زیبایی‌شناسی قاره‌ای[3]»   ترجمه رضا اسکندری  …
نظریه‌ی تمثیلِ والتر بنیامین
1394-10-05
نظریه‌ی تمثیلِ والتر بنیامین نویسنده: بیْنارد کوآن مترجم: محمدرضا مهدوی‌فر در حدودِ سالِ 1923 والتر بنیامین…