آستانه ها و روایت پردازی
1402-07-15
آستانه ها و روایت پردازی[1] شروین طاهری فایل پی دی اف:آستانه ها و روایت پردازی نویسنده…
فهمیدنِ هنر
1402-07-08
فهمیدنِ هنر[1]  علی گلستانه فایل پی دی اف:فهمیدنِ هنر موقعیت اثر هنری در موزه‌ها تعارض‌آمیز است.…
بزنگاه یا زمانِ نابه‌جا
1402-07-08
بزنگاه یا زمانِ نابه‌جا[1] شهریار وقفی‌پور فایل پی دی اف:بزنگاه یا زمانِ نابه دردسرِ ریشه‌شناسی واژه‌ی…
بی هیچ بیش و کم در ساعت پنج عصر
1402-07-08
بی هیچ بیش و کم در ساعت پنج عصر[1] نگاهی به داستان انفجار بزرگ نوشته هوشنگ…
به گاهِ زن یا در بزم بزنگاه‌ها
1402-06-19
به گاهِ زن یا در بزم بزنگاه‌ها[1] نگاهی دوباره به کپی برابر اصل قضیۀ پیرنگ اول،…
سیاست‌زدایی از تخیل رادیکال
1402-05-28
 سیاست‌زدایی از تخیل رادیکال[1] گفت‌وگو با امید مهرگان فایل پی دی اف:سیاست زدایی از تخیل رادیکال-مروارید…