به گاهِ زن یا در بزم بزنگاه‌ها
1402-06-19
به گاهِ زن یا در بزم بزنگاه‌ها[1] نگاهی دوباره به کپی برابر اصل قضیۀ پیرنگ اول،…
سیاست‌زدایی از تخیل رادیکال
1402-05-28
 سیاست‌زدایی از تخیل رادیکال[1] گفت‌وگو با امید مهرگان فایل پی دی اف:سیاست زدایی از تخیل رادیکال-مروارید…