سیاست و اعتراض؛ گفت‌وگو با نَنسی اسپِرو
1394-12-16
سیاست و اعتراض؛ گفت‌وگو با نَنسی اسپِرو مترجمان: شکوفه غفاری و علی گلستانه نَنسی اسپِرو[1] به…
لئون گالِب؛ درباره‌ی هنر و جنگ
1394-11-30
«لئون گالِب؛ درباره‌ی هنر و جنگ» گفت‌وگوی دِنا بِرد با لئون گالِب مترجمان: شکوفه غفاری و…
درباره‌ی کالیگرافی معاصر فارسی
1394-10-20
درباره‌ی کالیگرافی معاصر فارسی علی گلستانه تامل بر مفهوم خط نوشتاری نکته‌های بسیاری را درباره‌ی کالیگرافی…
هنر و مخاطب؛ تأملی کوتاه بر «ارزش هنری»
1394-10-14
هنر و مخاطب؛ تأملی کوتاه بر «ارزش هنری»،  علی گلستانه ۱. امروز با رشد اقتصاد هنر…
1 2 3 4