ماتریالیسم تاریخی و روابط بین الملل
1395-11-23
ماتریالیسم تاریخی و روابط بین الملل[i] فردریک گلیام دوفور شروین طاهری فایل پی دی اف :ماتریالیسم…
لوکاچ و دیالکتیک : مشارکت در نظریه کنش
1395-11-17
لوکاچ و دیالکتیک : مشارکت در نظریه کنش [i] استفان اریک برونر شروین طاهری پی دی…
فراسوی تئاتر بورژوایی
1395-11-09
فراسوی تئاتر بورژوایی[i] ژان پل سارتر شروین طاهری فایل پی دی اف : فراسوی تئاتر بورژوایی…
هگل در فرانسه
1395-10-14
هگل در فرانسه (1) آلن بدیو شروین طاهری سرزندگی و حیات اندیشه هگل در فرانسه ،…
فلسفه در زمان حاضر
1395-09-04
فلسفه در زمان حاضر[1] آلن بدیو شروین طاهری مقدمه ویراستار رئیس جمهور پیشین فرانسه ، فرانسوا…
فلسفه همچون شادخانه
1395-08-26
فلسفه همچون شادخانه[i] ارنست بلوخ شروین طاهری هرزمان که یک شادخانه[1] آشکار می شود ، ما…
اوسیب زادکین
1395-07-10
اوسیب زادکین جان برجر برگردان : شروین طاهری   در می 1940 مرکز شهر رتردام –…
آرنولد روگه
1395-07-06
آرنولد روگه[i]  نويسنده : هلموت رینالتر                                                          مترجم : شروين طاهري آرنولد روگه[1] متعلق به آن گروه…
لوکاچ متاخر و مکتب بوداپست
1395-04-05
لوکاچ متاخر و مکتب بوداپست[i] آندره توسل شروین طاهری،فرشاد نوروزی تقریبا از انتهای دهه 1970 به…
تفسیرهای تازه از سرمایه
1395-03-29
تفسیرهای تازه از سرمایه[i] ژاک بیده شروین طاهری،محمد زرینه سرمایه (کاپیتال) یک نظریه اقتصادی را طرح…
1 2 3 4 5