رمانتیسیم ، مارکسیسم و مذهب در ” اصل امید ” ارنست بلوخ
1396-09-08
رمانتیسیم ، مارکسیسم و مذهب در ” اصل امید ” ارنست بلوخ[1] نویسنده : میشل لووی…
رئالیسم انتقادی و فراسویش : دیالکتیک روی باسکار
1396-06-18
رئالیسم انتقادی و فراسویش : دیالکتیک روی باسکار[1] آلکس کالینیکوس شروین طاهری فایل پی دی اف…
ارنست بلوخ و تخیل آرمانی
1396-06-09
 ارنست بلوخ و تخیل آرمانی[i] نویسنده : جودیت براون مترجم : شروین طاهری فایل پی دی…
کوزو اونو و مکتبش : نظریه محض درباره سرمایه داری
1396-05-23
کوزو اونو و مکتبش : نظریه محض درباره سرمایه داری[1] ژاک بیده شروین طاهری فایل پی…
کار و منطق انتزاعی
1396-05-13
کار و منطق انتزاعی (1) گفتگوی تیموتی برنن[1] با موشه پوستون[2] شروین طاهری فایل پی دی…
هگل فرانسوی : از سورئالیسم تا پسا ساختارگرایی
1396-04-28
هگل فرانسوی : از سورئالیسم تا پسا ساختارگرایی[1] نویسنده : بروس باو برگردان : شروین طاهری…
هرزه‌نگاری مرگ
1396-01-28
هرزه‌نگاری مرگ جفری گورر شروین طاهری – رضا اسکندری فایل پی دی اف : هرزه نگاری مرگ…
درباره هنرهای زیبا در عصر ماشینی
1396-01-04
درباره هنرهای زیبا در عصر ماشینی[1] ارنست بلوخ شروین طاهری فایل پی دی اف : درباره…
پابلو پیکاسو
1395-12-08
پابلو پیکاسو جان برجر شروین طاهری به خاطر جایگاهی که پیکاسو نگاه داشته ، هر سوء…
باز اندیشی در نظریه انتقادی مارکس
1395-12-04
باز اندیشی در نظریه انتقادی مارکس[i] موشه پوستون شروین طاهری فایل پی دی اف : باز…
1 2 3 4 5