غریبه های آشنا: زنان در اکسپرسیونیسم آلمانی
1400-09-20
غریبه های آشنا: زنان در اکسپرسیونیسم آلمانی باربارا دی. رایت[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف:غریبه…
عملگرایی و فمینیسم
1397-09-23
عملگرایی و فمینیسم شانون سالیوان[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف:پراگماتیسم و فمینیسم عملگرایی و تجربه…
فمینیسم و زیبایی شناسی
1397-09-18
فمینیسم و زیبایی شناسی پگ برند[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف:فمینیسم و زیبایی شناسی تفکیک…
هیجان
1396-01-18
هیجان میک پاور و تیم دالگلیش[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف : هیجان هیجان چیست؟…
موسیقی درمانی با هدایت زیستی
1396-01-09
نام کتاب: موسیقی درمانی با هدایت زیستی نویسنده : اریک بی میلر مترجم : سارا اسکندری…
فردریک جیمسون: عطشی سیراب نشدنی برای توتالیزه سازی
1395-11-22
فردریک جیمسون: عطشی سیراب نشدنی برای توتالیزه سازی استاتیس کوولاکیس[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف…
نظریات شناختی در باب اختلال هیجانی
1395-09-06
نظریات شناختی در باب اختلال هیجانی میک پاور[1] و تیم دالگلیش[2] سارا اسکندری پی دی اف…
ناهشیار
1394-12-10
ناهشیار نویسنده : زیگموند فروید مترجم : سارا اسکندری از دانش روان تحلیلی آموخته ایم که…