غریبه های آشنا: زنان در اکسپرسیونیسم آلمانی
1400-09-20
غریبه های آشنا: زنان در اکسپرسیونیسم آلمانی باربارا دی. رایت[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف:غریبه…
نثر در اکسپرسیونیسم آلمان
1400-09-05
نثر در اکسپرسیونیسم آلمان والتر اچ. سوکل رضا اسکندری فایل پی دی اف:نثر در اکسپرسیونیسم آلمان…
تحریک و ابلاغ، شهود و تصور
1400-08-28
تحریک و ابلاغ، شهود و تصور درام اکسپرسیونیستی میان ایده‌آلیسم آلمانی و مدرنیته ارنست شورر رضا…
اکسپرسیونیسم
1400-08-17
اکسپرسیونیسم نوربرت لینتون رضا اسکندری  فایل پی دی اف:اکسپرسیونیسم تمامی اعمال انسانی اکسپرسیو هستند؛ یک ژست،…