هنرمند زن در عصر نئولیبرال
1403-03-13
هنرمند زن در عصر نئولیبرال نوشته آزاده حسینی  فایل پی دی اف:هنرمند زن در عصر نئولیبرال…
فلسطین بدون سانسور در دنیای هنر
1403-02-01
فلسطین بدون سانسور در دنیای هنر گردآوری و ترجمه: آزاده حسینی فایل پی دی اف:فلسطین بدون…
دادخواست
1402-06-24
  دادخواست یک هنرمند زن درجنگل نئولیبرال شیلی (شرح یک پرفورمنس) نویسنده: [1]ماریا خوزه کانترِراس لورنزینی…
فصلنامه مطالعات زنان حلقه تجریش، شماره 03: نان و گل های سرخ 1
1402-05-21
فصلنامه مطالعات زنان حلقه تجریش شماره 03: نان و گل های سرخ 1 تابستان 1402 تقدیم…