طبیعت نیمه جان
1394-11-05
طبیعت نیمه جان نویسنده: سهراب نبی پور      پرسشی در ذهن نگارنده ی اثر پیش رو…
جادوی منطقی
1394-10-25
جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل…
درباره‌ی کالیگرافی معاصر فارسی
1394-10-20
درباره‌ی کالیگرافی معاصر فارسی علی گلستانه تامل بر مفهوم خط نوشتاری نکته‌های بسیاری را درباره‌ی کالیگرافی…
هنر و مخاطب؛ تأملی کوتاه بر «ارزش هنری»
1394-10-14
هنر و مخاطب؛ تأملی کوتاه بر «ارزش هنری»،  علی گلستانه ۱. امروز با رشد اقتصاد هنر…
انهدام در آثار آیدین آغداشلو
1394-10-12
انهدام در آثار آیدین آغداشلو نسرین جعفری   ” درد بی درمان پایان وجود همانند زهری…
باشد که قندانت را دزد ببرد!
1394-10-05
باشد که قندانت را دزد ببرد! یادداشتی بر فیلم «قندون جهیزیه» ع. ج. روفوس 1) هر…
1 8 9 10