به فلسطین که می رسد؛ آزادی بیان سانسور می‌شود!
1400-05-30
به فلسطین که می رسد؛ آزادی بیان سانسور می‌شود![1] رادهیکا سینات حمید ذوالقدر فایل پی دی…
گزارش : مراسمِ یاد بود محمد جعفرپوینده و محمد مختاری
1395-09-13
مراسمِ یاد بود محمد جعفرپوینده و محمد مختاری حمید ذوالقدر جمعه ۱۲ آذر ماه ساعت ۳…