پابلو پیکاسو
1395-12-08
پابلو پیکاسو جان برجر شروین طاهری به خاطر جایگاهی که پیکاسو نگاه داشته ، هر سوء…
ژاک لیپشیتز
1395-03-20
ژاک لیپشیتز جان برجر1 برگردان : شروین طاهری   منتقد می‌بایست همیشه مراقب علایقی که به…
خوان گریس
1395-02-29
خوان گریس جان برجر1 برگردان : شروین طاهری   به‌واسطه سرشت و خلق و خویش ،…