اکسپرسیونیسم
1400-08-17
اکسپرسیونیسم نوربرت لینتون رضا اسکندری  فایل پی دی اف:اکسپرسیونیسم تمامی اعمال انسانی اکسپرسیو هستند؛ یک ژست،…
هنر بدون بازار، هنر بدون آموزش؛ اقتصاد سیاسی هنر
1397-05-02
هنر بدون بازار، هنر بدون آموزش؛ اقتصاد سیاسی هنر نوشته‌ی آنتون ویدوکل ترجمه‌ی شکوفه غفاری و…
موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه
1396-12-03
موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه نوشته: کارول دانکن و آلن…