شاه‌کار
1402-10-29
شاه‌کار نویسنده: آزاده رمضانی تبریزی فایل پی دی اف:شاهکار فایل کل فصلنامه:نان و گل های سرخ…
نئولیبرالیسم چگونه فمینیسم را ملک طلق خود کرد و چه کاری از دست ما برمی‌آید؟
1402-10-29
نئولیبرالیسم چگونه فمینیسم را ملک طلق خود کرد و چه کاری از دست ما برمی‌آید؟[1] نویسنده:…
نو لیبرالیسم چیست؟
1394-11-22
نو لیبرالیسم چیست؟[i] نویسنده: داگ آینر تورسن و آموند لی ترجمه: بهزاد کورشیان چکیده: مفهوم نو…