منطق فرهنگی موزه‌های سرمایه‌داری متاخر
1401-01-26
منطق فرهنگی موزه‌های سرمایه‌داری متاخر[1] روزالیند کراوس ترجمه سارا بیژنی‌کیا فایل پی دی اف:منطق فرهنگی موزه…
مسئولیت بازنمایی
1400-08-17
مسئولیت بازنمایی هیلده هاین ترجمه: سارا بیژنی‌کیا فایل پی دی اف:مسئولیت بازنمایی   خاستگاه‌ها حدود اخلاقی…