موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه
1396-12-03
موزه هنر مدرن به مثابه آئین سرمایه‌داری متاخر: یک تحلیل شمایل‌نگارانه نوشته: کارول دانکن و آلن…
نقش انتقادی هنر: آدورنو بین آرمان­شهر و ویران­شهر
1396-05-02
نقش انتقادی هنر: آدورنو بین آرمان­شهر و ویران­شهر* پائولو. ا. بولانوس ترجمه: مهدی قادرنژاد فایل پی…
پرسپکتیو به مثابه “صورت نمادین”
1396-03-12
پرسپکتیو به مثابه “صورت نمادین”[1] لئونارد گلدشتاین ترجمه: مهدی قادرنژاد فایل پی دی اف : پرسپکتیو به…
علیه امپریالیسم کیوریتوری: مرلوپونتی و تاریخ­مندی هنر
1396-01-17
علیه امپریالیسم کیوریتوری: مرلوپونتی و تاریخ­مندی هنر نوشته: پال کراوثر ترجمه: مهدی قادرنژاد فایل پی دی…