هنرمند در مقام قوم­نگار
1396-03-29
هنرمند در مقام قومنگار نویسنده: هال فاستر ترجمه: مهدی قادرنژاد کردستانی فایل پی دی اف : هنرمند…
پست ­مدرنیسم: یک پیش‌گفتار
1395-12-30
پست­ مدرنیسم: یک پیش‌گفتار هال فاستر ترجمه: مهدی قادرنژاد کردستانی فایل پی دی اف : پست…