وبلاگ پلاتونیکا
1396-01-01
پس باید به سـرآغاز برگـردیم و سـپس راهی دگـر در پـیش گیریم. افلاطون، پولیتیکوس، 268د5 http://platonica.mihanblog.com/…
سایت فضا و دیالکتیک
1395-08-26
این متن مربوط به بخش دباره ما سایت فضا و دیالکتیک است : http://dialecticalspace.com/about-us/ درباره‌ی سایتِ «فضا و…
سایت کارگاه دیالکتیک
1395-06-12
متن زیر نوشتار بخش درباره ما سایت کارگاه دیالکتیک است  https://kaargaah.net/?page_id=2 به خوانندگان «کارگاه دیالکتیک»: این…