بدرود با سترونی هنر و سیاست
1402-03-18
بدرود با سترونی هنر و سیاست[1] گفت‌وگو با ژاک رانسیر مهدی امیرخانلو فایل پی دی اف:بدرود…