ماکس اشتیرنر: آخرین هگلی یا نخستین پسا ساختارگرا ؟
1395-09-03
ماکس اشتیرنر: آخرین هگلی یا نخستین پسا ساختارگرا ؟ اندرو ام. کخ ترجمه : بهزاد کورشیان…
ماکس اشتیرنر
1394-11-09
ماکس اشتیرنر نویسنده : دیوید لئوپلد مترجم : شروین طاهری ماکس اشتیرنر ( 1806-56 ) به…