زمان تاریخی و شکافت اقتصادی مفهوم زمان
1395-04-29
زمان تاریخی و شکافت اقتصادی مفهوم زمان بررسی آراء موشه پوستون  رضا اسکندری مقدمه موشه پوستون،…
لوکاچ متاخر و مکتب بوداپست
1395-04-05
لوکاچ متاخر و مکتب بوداپست[i] آندره توسل شروین طاهری،فرشاد نوروزی تقریبا از انتهای دهه 1970 به…
تفسیرهای تازه از سرمایه
1395-03-29
تفسیرهای تازه از سرمایه[i] ژاک بیده شروین طاهری،محمد زرینه سرمایه (کاپیتال) یک نظریه اقتصادی را طرح…
مارکسیسم تحلیلی
1395-03-22
مارکسیسم تحلیلی* کریستوفر برترام فرامرز اللهی مارکسیسمِ تحلیلی نخستین‌بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان…
الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم
1395-03-15
الهیات رهایی بخشِ مارکسیسمi میشل لووی برگردان احسان کریمخانی در وهلۀ نخست الهیات رهایی­بخش مجموعه نوشته­هایی…
تاریخ‌نگاری مارکسیستی بریتانیایی
1395-03-09
تاریخ‌نگاری مارکسیستی بریتانیایی1 پل بلکلج برگردان: رضا اسکندری اریک هابسبام، در دفاع اخیر خود از فایده‌مندی…
دیالکتیک نو
1395-03-03
دیالکتیک نو[i] جیم کین‌کید شروین طاهری در سال‌های اخیر، ساختار منطقی کاپیتال (سرمایه) مارکس مورد تمرکز…
نوشتن نتیجه‌ی چیزی ژرف‌تر است
1395-02-03
نوشتن نتیجه‌ی چیزی ژرف‌تر است جان برجر ترجمه‌ی علی گلستانه حدود هشتاد سال است که می‌نویسم.…
هیتلر می تازد
1395-01-15
هیتلر می‌تازد[i] نویسنده : ارنست بلوخ مترجم : شروین طاهری   ارنست بلوخ به قدرت رسیدن…
نگاهی به هنر معاصرِ استالابراس
1395-01-13
نگاهی به هنر معاصرِ استالابراس علی گلستانه متن کوتاه‌شده‌ی سخنرانی در چهارمین جلسه‌ی بررسی کتاب‌های هنر…
1 6 7 8 9