لبئوس وودز: معماری رها شده از زنجیر محدودیت‌های دنیای واقعی
1395-08-22
لبئوس وودز: معماری رها شده از زنجیر محدودیت‌های دنیای واقعی[1] نوشته: نیکلای اوروسُف[2] ترجمه لاله عنبری…