دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان
1396-05-24
دشمنی افلاطون با پایدیا: سرگشتگی برای رهنمایان  نوشتۀ دبرا نیلز ترجمۀ هادی خردمندپور فایل پی دی…
ماهـیت و مسائل افلاطون‌پژوهی
1395-12-03
ماهـیت و مسائل افلاطون‌پژوهی بحثی مقدّماتی هادی خردمند پور فایل پی دی اف ( به همراه…
نقد بیرحمانۀ همۀ چیزهای موجود
1395-11-25
نقد بیرحمانۀ همۀ چیزهای موجود هادی خردمندپور فایل پی دی اف : نقد بیرحمانۀ همۀ چیزهای…
افلاطون و تاسیس فلسفه
1395-11-20
 افلاطون و تاسیس فلسفه نویسنده: کیت کروم ترجمه: بهزاد کورشیان فایل پی دی اف : افلاطون…
چرا افلاطون دیالوگ نوشت؟
1395-11-02
چرا افلاطون دیالوگ نوشت؟ کریستیان کِم هادی خردمندپور نسخه پی دی اف : چرا افلاطون دیالوگ…
چند ملاحظه در ترجمه آثار افلاطون
1395-10-30
چند ملاحظه در ترجمۀ آثار افلاطون رجینالد الن هادی خردمندپور دریافت فایل پی دی اف :…
دربارۀ پولیتِیا، عنوان ‌اصلی ‌جـمهوری ‌افلاطون
1395-07-29
دربارۀ پولیتِیا، عنوان ‌اصلی ‌جـمهوری ‌افلاطون نوشتۀ لنسلوت فلچر ترجمه و تحشیۀ هادی خـردمندپور نسخه پی…