هيروشيما
1396-04-24
هيروشيما   ماری لوئیز کاشنیتس برگردان از آلمانی فرشاد نوروزی   کسی که روی هیروشیما مرگ…
تنها شده
1395-08-14
تنها شده فردریش نیچه برگردان: فرشاد نوروزی     کلاغ ها بانگ سردادند و بر فراز…
دو شعر از هاینه
1395-06-25
من به بهشت باور ندارم Ich glaub nicht an den Himmel هاینریش هاینه برگردان : فرشاد…