مفهوم بیگانگی: درون‏مایه ‏های هگلی تفکر اجتماعی مدرن
1402-06-25
مفهوم بیگانگی: درون‏مایه ‏های هگلی تفکر اجتماعی مدرن نویسنده: شان سایرز مترجم: بهزاد کورشیان فایل پی…
به کسی که هدیه می دهیم
1400-07-30
به کسی که هدیه می دهیم (دانستنِ آن چه ندانستنی است)[1] ژاک دریدا برگردان از هلینا…
اما من همچنان حالم بد است…
1400-04-11
اما من همچنان حالم بد است… جستاری در باب مفهوم رنج رضا احمدی وند فایل پی…
جدال در پرتو تفرّدِ «آن فرد»
1396-01-25
جدال در پرتو تفرّدِ «آن فرد» فرشاد نوروزی سورن کی یرکگارد نویسنده ژرف و پربار «عصر…
نگاهی به شعر مرد مصلوب احمد شاملو
1395-02-13
نگاهی به شعر مرد مصلوب احمد شاملو سارا رحیمی شاملو در این شعر روایتی توامان از…