پلنگ های سیاه:دو سخنرانی از فرد همپتون
1401-11-03
مقدمه‌ای برای پلنگهای سیاه و فرد همپتون سهیل رضانژاد فایل پی دی اف:پلنگ های سیاه در…
چرا استدلال‌ها علیه برچیدن نهاد انتظامی به‌ناچار به بن‌بست می‌رسند
1401-07-20
چرا استدلال‌ها علیه برچیدن نهاد انتظامی به‌ناچار به بن‌بست می‌رسند[1] آنجلا دیویس سهیل رضانژاد – پردیس…
موضع و موقعیت ما: چپ جنوب جهانی در نظاره‌ی جنگ اوکراین
1401-03-17
 موضع و موقعیت ما: چپ جنوب جهانی در نظاره‌ی جنگ اوکراین سهیل رضانژاد فایل پی دی…
در دفاع از پژوهشگری متعهدانه
1401-03-01
مقدمه/خلاصه متن پیش رو یکی از صریح‌ترین کوشش‌های اندیشمندان معاصر است در دفاع از «پژوهشگری متعهدانه»…