یادمانی برای شهید سوسیالیست؛ درباره‌ی تابلوی قتل رُزا لوگزامبورگ
1395-09-08
یادمانی برای شهید سوسیالیست؛ درباره‌ی تابلوی قتل رُزا لوگزامبورگ نوشته‌ی جان اِی. واکر  ترجمه‌ی علی گلستانه…