کتاب فراسوی کران‌مندی: جستاری دربارۀ ضرورت امکان
1395-02-05
کتاب  فراسوی کران‌مندی: جستاری دربارۀ ضرورت امکان نویسنده : کوئنتین میاسو  مشخصات اصلی کتاب : After Finitude:…
تاملاتی فلسفی پیرامون میل جنسی
1395-01-07
تاملاتی فلسفی پیرامون میل جنسی نویسنده: کریستوفر هامیلتن مترجم: رهام برکچی زاده   در مقایسه با…