تصویر ترامپ چیست؟
1402-09-14
تصویر ترامپ چیست؟ نویسنده : دورک زبونیان  مترجم: بریر بوجار  فایل پی دی اف:تصویر ترامپ چیست؟…