تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی : آیدین آغداشلو
1395-11-16
تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی : آیدین آغداشلو نویسنده: سهراب نبی پور متن پی…
انهدام در آثار آیدین آغداشلو
1394-10-12
انهدام در آثار آیدین آغداشلو نسرین جعفری   ” درد بی درمان پایان وجود همانند زهری…